Znaczenie transportu i jego rodzaje

train

Transport jest jednym z najważniejszych działów usług. Zajmuje się przewozem towarów oraz osób. Transport jest znaczący nie tylko dla państw, ale również dla gospodarki światowej. Dobrze rozwinięta sieć transportowa jest ważnym czynnikiem w działalności przemysłowej, umożliwia również wzrost ruchliwości ludności i przyczynia się do rozwoju turystyki.

Transport dzieli się na: lądowy, wodny, lotniczy oraz przesyłowy, zwany też specjalnym (rurociągi, linie energetyczne).

Transport kolejowy

Jego początki sięgają pierwszej połowy XIX wieku. Początkowo rozwijał się głównie w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej oraz Japonii. Po II wojnie światowej ten rodzaj transportu rozwinął się również w wielu państwach Azjatyckich i Ameryki Południowej.

Transport samochodowy

Najlepiej rozwinięta i najczęściej używana metoda transportu lądowego. Pomimo powstania w XIX wieku, to w XX wieku zaczął się rozwijać w państwach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Zaletą transportu samochodowego jest jego szybkość oraz dostawa bezpośrednio do odbiorcy. Natomiast jego główne wady to stosunkowo mała ładowność pojazdów samochodowych oraz wysoka szkodliwość dla środowiska. Transport drogowy jest szczególnie ważny w przewozach na krótkich i średnich dystansach.

Transport lotniczy

Jest to najnowszy, najszybciej rozwijający się, ale także najdroższy rodzaj transportu. W przewozach lotniczych dominują Stany Zjednoczone. W tym państwie znajdują się również największe porty lotnicze pod względem ilości obsługiwanych pasażerów.

Transport morski

Spełnia on podobną rolę w międzynarodowych przewozach towarów, jak transport lotniczy w przewozach pasażerów. Jest on podstawową gałęzią transportu obsługującą międzynarodową wymianę handlową i ma szczególnie duże znaczenie dla państw wyspiarskich.

Transport wodny śródlądowy

Należy do jednych z najtańszych rodzajów transportu i oraz posiada największą pojemność, dlatego odgrywa znaczącą rolę w przewozie dużych ładunków masowych. Jego wadami są natomiast niewielka szybkość, uzależnienie od wahań stanu wody oraz długości okresu oblodzenia.

Transport przesyłowy (specjalny)

Obejmuje przesyłanie energii elektrycznej liniami energetycznymi, materiałów sypkich– taśmociągami zaś cieczy i gazów – rurociągami. Rurociągi są najtańszym sposobem przesyłania towarów płynnych i gazowych. Ich rozwój początkowo związany był głównie z przesyłaniem wody, od początku XX wieku gwałtownie wzrosło ich znaczenie w transporcie ropy naftowej, a od drugiej połowy XX wieku także gazu ziemnego.

Więcej na www.dlgr.com.pl.